W dniu 12 września 2016 r. odbyły się w naszej szkole wybory samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybrali swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego w składzie

(od lewej):

Karolina Biniecka – zastępca przewodniczącej

Zuzia Kwaśniewska – przewodnicząca

Patrycja Miśków – opiekun

Adam Janas – sekretarz

su-1