Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Błońska

Wychowawcy klas:

 • Oddział przedszkolny – mgr Anna Sieczka, Ewa Jabłońska
 • Klasa I – mgr Patrycja Domagała
 • Klasa II – mgr Katarzyna Sójka
 • Klasa III – mgr Karolina Nawrocka
 • Klasa IV – mgr Ewa Biegańska
 • Klasa V – mgr Zofia Gryga
 • Klasa VI i VII – dr Jarosław Petrowicz
 • Klasa VIII – mgr Magdalena Kałwak

Nauczyciele i pracownicy szkoły:

 • mgr Beata Błońska – religia
 • mgr Ewa Biegańska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Patrycja Domagała – wychowanie wczesnoszkolne
 • mgr Agnieszka Giemza – chemia
 • mgr Zofia Gryga – przyroda, geografia
 • lic. Ewa Jabłońska – nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Magdalena Jackson-Cole – historia,
 • mgr Angelika Jaros – język niemiecki
 • mgr Magdalena Kałwak – język polski
 • mgr Maria Łuczak – matematyka
 • lic. Jagoda Majtyka – muzyka
 • mgr Marta Mamzer- biologia
 • mgr Krzysztof Matyjas – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Grażyna Michnik – bibliotekarz
 • mgr Zbigniew Młynarczyk – technika
 • mgr Karolina Nawrocka – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 • mgr Urszula Nąckiewicz – zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • dr Jarosław Petrowicz – język polski, informatyka, zajęcia logopedyczne
 • mgr Andrzej Piechociński – fizyka
 • mgr Ewelina Sobczak – język angielski
 • mgr Katarzyna Sójka – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Szymon Urbaniak – wiedza o społeczeństwie
 • mgr Anna Wolna – język angielski
 • Małgorzata Sztandera – pracownik obsługi szkoły
 • Agnieszka Poznerowicz – pracownik obsługi szkoły
 • Stanisław Nowak – konserwator