Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Błońska

Wychowawcy klas:

 • Grupa 3 – 4 latków – mgr Martyna Bil
 • Grupa 5 – 6 latków – mgr Katarzyna Sójka
 • Klasa I – mgr Karolina Nawrocka
 • Klasa II – mgr Ewelina Pilarska
 • Klasa III – mgr Małgorzata Zawadzka
 • Klasa IV i V – mgr Krzysztof Matyjas
 • Klasa VI i VII – dr Jarosław Petrowicz

Nauczyciele i pracownicy szkoły:

 • Beata Błońska – religia
 • Daniela Baranowska – taniec
 • Martyna Bil – wychowanie przedszkolne, świetlica
 • Joanna Dończyk – język angielski
 • Zofia Gryga – przyroda
 • Barbara Kośna – zajęcia plastyczne
 • Dariusz Kubacki – fizyka
 • Izabela Lamorska – Węgrzyn – technika
 • Maria Łuczak – matematyka
 • Halina Małecka – zajęcia muzyczne
 • Krzysztof Matyjas – wychowanie fizyczne
 • Grażyna Michnik – biblioteka
 • Aleksandra Mroczkowska – biologia
 • Karolina Nawrocka – edukacja wczesnoszkolna, swietlica
 • Maciej Pawłowski – język niemiecki
 • Jarosław Petrowicz – język polski, zajęcia komputerowe, logopeda
 • Ewelina Pilarska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 • Katarzyna Sójka – wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika
 • Szymon Urbaniak – historia
 • Anna Wolna – język angielski
 • Marta Wróbel – matematyka, chemia
 • Beata Węgierska – pomoc nauczyciela przedszkola
 • Małgorzata Zawadzka – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 • Małgorzata Sztandera – woźna
 • Stanisław Nowak – konserwator