Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Błońska

Wychowawcy klas:

 • Grupa 3 – 4 latków – mgr Patrycja Domagała
 • Grupa 5 – 6 latków – mgr Karolina Nawrocka
 • Klasa I – mgr Małgorzata Zawadzka
 • Klasa II – mgr Katarzyna Sójka
 • Klasa III – mgr Ewelina Pilarska
 • Klasa VI i VII – mgr Krzysztof Matyjas
 • Klasa V – mgr Magdalena Kałwak
 • Klasa IV i VIII – dr Jarosław Petrowicz

Nauczyciele i pracownicy szkoły:

 • Beata Błońska – religia
 • Marzena Biedroń- taniec
 • Patrycja Domagała – wychowanie przedszkolne
 • Joanna Dończyk – język angielski
 • Zofia Gryga – przyroda
 • Magdalena Kałwak – język polski
 • Barbara Kośna – zajęcia plastyczne, wychowanie do życia w rodzinie
 • Dariusz Kubacki – fizyka
 • Maria Łuczak – matematyka
 • Halina Małecka – zajęcia muzyczne
 • Krzysztof Matyjas – wychowanie fizyczne
 • Grażyna Michnik – biblioteka
 • Zbigniew Młynarczyk – technika
 • Karolina Nawrocka – wychowanie przedszkolne
 • Jarosław Petrowicz – język polski, informatyka, logopeda
 • Ewelina Pilarska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 • Marta Sekienda – biologia
 • Katarzyna Sójka – wychowanie wczesnoszkolne, oligofrenopedagogika
 • Szymon Urbaniak – historia
 • Anna Wolna – język angielski
 • Edyta Woźniak – język niemiecki
 • Marta Wróbel – chemia
 • Małgorzata Zawadzka – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 • Małgorzata Sztandera – woźna
 • Agnieszka Poznerowicz – pomoc nauczyciela przedszkola
 • Stanisław Nowak – konserwator