27 lutego 2020 roku w bibliotece w Wieluniu odbył się konkurs recytatorski z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Organizatorami uroczystości byli Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Jana Pawła II w Kadłubie oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu.

W turnieju brali udział uczniowie klas młodszych szkół podstawowych. Łącznie wystąpiło 31 dzieci z kilkunastu placówek.

Konkurs miał na celu podkreślić bogactwo i różnorodność językową świata oraz zwrócić uwagę na języki zagrożone wyginięciem. Mali recytatorzy mówili wiersze polskich autorów, a z liryków starali się wydobyć ukryte piękno polszczyzny.

W konkursie zostali wyłonieni laureaci.

Dwa pierwsze miejsca zdobyły Zuzanna Kokot, uczennica szkoły katolickiej w Drobnicach oraz Alicja Kwiatkowska z wieluńskiej „dwójki”.

Drugie miejsce zajęli Marcel Tokarski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu i Adam Bogusławski ze szkoły katolickiej w Wieluniu.

Trzecie miejsce należało do Zuzanny Stasiak ze szkoły w Kadłubie, Kornelii Wojtuń ze szkoły w Chojnach, Zofii Prusińskiej ze szkoły w Osjakowie, Zofii Kokot ze szkoły w Drobnicach oraz Wiktora Wojtyczki ze szkoły w Czernicach.

W kategorii klas pierwszych pierwsze miejsce zajął Adam Armanowski z wieluńskiej “dwójki”, drugie – Katarzyna Zimoch ze szkoły katolickiej w Strugach, a trzecie – Bartosz Michnik ze szkoły katolickiej w Bieńcu.

Konkurs stał na wysokim poziomie. Organizatorzy dziękują wszystkim uczniom, że tak pięknie zaprezentowali wiersze i życzą dalszych sukcesów.

You may also like

Wiwat Konstytucja!
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Konkurs patriotyczny

Sekretariat