Święty Jan Paweł II – Papież

28 września 2009 roku Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Kadłubie otrzymała imię Jana Pawła II. Patron szkoły wskazuje kierunek wychowania, wzór do którego chcemy dążyć. Święty patron jest tym, do którego możemy zwracać się w różnych potrzebach i trudnościach, kto wstawia się za nami u Boga.

Św. Jana Pawła II jako Patrona szkoły wybrała cała społeczność szkolna. Jego pontyfikat, działalność i słowa, które kierował do wiernych, przede wszystkim do  młodzieży, stanowią niewyczerpane źródło, z którego możemy czerpać. To w jego homiliach, encyklikach i twórczości literackiej szukamy odpowiedzi na trudne pytania, m.in.: jak żyć i co w życiu jest ważne. Wartości reprezentowane przez Jana Pawła II są głównymi celami wychowawczymi naszej szkoły.

Jan Paweł II jest niekwestionowanym autorytetem. Papież miał otwarte serce dla każdego człowieka. Wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest rola rodziny i szkoły w kształtowaniu charakteru człowieka. W dzieciach widział przyszłość Kościoła i narodu. Dialog z młodzieżą był dla niego bardzo ważny. Przekazywał jej mądre słowa o miłości, oddaniu Bogu i Ojczyźnie; szacunku dla każdego człowieka i miłosierdziu. Swoim życiem pokazał, jak pięknie można żyć.

“Ludzkość ma naglącą potrzebę świadectwa młodych, wolnych i odważnych, którzy ośmielą się pójść pod prąd i głosić z mocą i entuzjazmem własną wiarę w Boga, Pana i Zbawcę”.

Z Orędzia na XVIII Dzień Młodzieży

 

Mottem dla naszej szkoły są słowa:

„ Bądźcie świadkami Bożej miłości,

siewcami nadziei i budowniczymi pokoju.

Błogosławię was z całego serca w imię Pańskie”.

Jan Paweł II – Papież

 

Ważniejsze daty z życia Karola Wojtyły

 Dzieciństwo i młodość

 • 18 maja 1920 W Wadowicach Emilii i Karolowi Wojtyłom rodzi się drugi syn.
 • 20 czerwca 1920 Chrzest przyszłego Ojca Świętego z rąk kapelana wojskowego Franciszka Żaka.
 • 13 kwietnia 1929 Na zapalenie mięśnia sercowego umiera matka Karola.
 • Czerwiec 1930 Zostaje uczniem Państwowego Gimnazjum dla Chłopców „Marcin Wadowita” i rozpoczyna przygodę z teatrem. Zachęca go do tego przyjaciel – Mieczysław Kotlarczyk. Pierwsza pielgrzymka do Częstochowy (z ojcem).
 • 5 grudnia 1932 Karol traci starszego o 14 lat brata Edmunda, który pracując jako lekarz, zaraził się od pacjentki szkarlatyną.
 • 1934-1938. Pierwsze występy teatralne w Wadowicach.
 • 26 kwietnia 1936 Karol Wojtyła zostaje prezesem Sodalicji Mariańskiej Uczniów Gimnazjum dla Chłopców „Marcin Wadowita”. Pełni tę funkcję przez dwie kadencje, do 1938 roku.
 • Maj 1938 Otrzymuje sakrament bierzmowania, w tym samym czasie zdaje maturę z najwyższymi lokatami.
 • Czerwiec 1938 Zapisuje się na kurs polonistyki na Wydziale Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • 18 lutego 1941 Na atak serca umiera ojciec Karola.
 

Życie kapłańskie

 • Październik 1942 Rozpoczyna studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ jako kleryk konspiracyjnego seminarium duchownego pod kuratelą arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy, który jako pierwszy jeszcze w czasach szkolnych dostrzegł w nim powołanie do służby Bożej.
 • 29 lutego 1944 Zostaje potrącony przez niemiecką ciężarówkę; ma ranę szarpaną głowy i wstrząs mózgu.
 • 1 listopada 1946 Otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Sapiehy w jego prywatnej kaplicy. Następnie wyjeżdża na studia doktoranckie do Rzymskiego Uniwersytetu Dominikańskiego „Angelicum”.
 • 19 czerwca 1948 Broni pracy doktorskiej poświęconej „Pojęciu wiary u św. Jana od Krzyża” i wraca do Polski.
 • 8 lipca 1948 Zostaje wikarym w parafii Niegowici koło Wieliczki. Po latach wspomina, że przekraczając jej granice, ukląkł i ucałował ziemię. W ten sam sposób postępował później w każdym państwie, do którego pielgrzymował jako papież.
 • 7 sierpnia 1949 Zostaje wikarym, a potem duszpasterzem akademickim parafii św. Floriana w Krakowie (do 1958 roku).
 • 1950 W „Tygodniku Powszechnym” publikuje poezje pod pseudonimem Andrzej Jawień.
 • 3 grudnia 1953 Rada Wydziału Teologicznego UJ przyjmuje habilitacje ks. Wojtyły.
 • Lipiec 1954 Po zamknięciu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski proponuje mu stanowisko wykładowcy nieetatowego w Instytucie Etyki.
 • 1 grudnia 1956 Zostaje mianowany docentem i otrzymuje Katedrę Etyki na KUL. Będzie nią kierował aż do dnia wyboru na papieża.
 • 8 lipca 1958 Zastaje krakowskim biskupem pomocniczym. Jest najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.
 • 5 października 1962 Wyjeżdża do Rzymu, aby uczestniczyć w pracach Soboru Watykańskiego II. Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich biskupów, jego działalność budzi uznanie papieża Pawła VI.
 • 30 grudnia 1963 Zostaje arcybiskupem metropolitą krakowskim.
 • 29 maja 1967 Otrzymuje kapelusz kardynalski, ale nadal zachowuje się niekonwencjonalnie: jeździ na nartach, pływa kajakiem, wakacje spędza ze świeckimi.
 • 7-13 marca 1976 Prowadzi rekolekcje w Watykanie, w obecności papieża Pawła VI
 • 23 czerwca 1977 Otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu Johannesa Guttenberga w Mainzu.
 

Pontyfikat Jana Pawła II

 • 16 października 1978 Karol Wojtyła zostaje 264. papieżem; przyjmuje imię Jan Paweł II. To pierwszy od 1522 roku wybór na Stolicę Piotrową kardynała spoza Italii. Podczas inauguracji pontyfikatu mówi do wiernych: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Te słowa stały się zapowiedzią nowego nurtu w Kościele – prawdziwego otwarcia na człowieka.
 • 25 stycznia -1 lutego 1979 Pierwsza zagraniczna podróż pontyfikatu. Na Dominikanie, w Meksyku i na Wyspach Bahamach papież kwestionuje radykalny nurt teologii wyzwolenia i sprzeciwia się wizji Chrystusa jako buntownika z Nazaretu, rewolucjonisty.
 • 4 marca 1979 Ukazuje się pierwsza encyklika Jana Pawia II „Redemptor hominis” („Odkupiciel człowieka”!, poświęcona chrześcijańskiej antropologii.
 • 2-10 czerwca 1979 Pierwsza, historyczna pielgrzymka do Polski, podczas której papież nawołuje do odnowy oblicza ojczystej ziemi .
 • 15 stycznia 1981 Delegacja NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na audiencji w Watykanie.
 • 13 maja 1981 Zamach na życie Jana Pawła II. Sprawcą jest Turek Mehmet Ali Agca. Papież cudem unika śmierci.
 • 10 października 1982 Kanonizacja ojca Maksymiliana Kolbego, którego papież ogłasza świętym i określa jako męczennika.
 • 16-23 czerwca 1983 Druga wizyta papieża w ojczyźnie
 • 27 grudnia 1983 W dwa lata po zamachu pamiętna wizyta Jana Pawła II u swojego niedoszłego zabójcy – Mehmeta Ali Agcy.
 • Styczeń 1986 Jan Paweł II modli się w Asyżu o pokój wraz z przedstawicielami innych religii monoteistycznych.
 • 13 kwietnia 1986 Papież, jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, odwiedza rzymską Synagogę Większą. „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi. Można powiedzieć, naszymi starszymi braćmi” – mówi Jan Paweł II.
 • 18 listopada -1 grudnia 1986 Najdłuższa pielgrzymka pontyfikatu. Papież odwiedza kraje Dalekiego Wschodu: Bangladesz, Fidżi, Singapur, Nową Zelandię, Australię i Seszele. W jej trakcie Jan Paweł II spotyka się z Matką Teresą z Kalkuty.
 • 8-14 czerwca 1987 Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 • 1 grudnia 1989 Do Watykanu przybywa radziecki przywódca Michaił Gorbaczow. „Wszystko, co się stało w ostatnich latach w Europie Wschodniej, nie byłoby możliwe bez obecności tego Papieża i bez niebywale istotnej roli, w tym politycznej, jaką odegrał On na światowej scenie” – stwierdził rok później były prezydent ZSRR.
 • 1-9 czerwca 1991 Czwarta z kolei, a pierwsza po obaleniu reżimu komunistycznego pielgrzymka papieża do ojczyzny
 • 15-18 sierpnia 1991 Piąta wizyta Jana Pawła II w kraju. Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie
 • 21 września 1993 Papież przyjmuje głównego rabina Izraela Meira Laua.
 • 19 października 1994 Ukazuje się książka „Przekroczyć próg nadziei”, która szybko staje się światowym bestsellerem, przetłumaczonym na 40 języków.
 • 22 maja 1995 Jednodniowy pobyt papieża w Polsce (Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec) przy okazji pielgrzymki do Czech
 • 5 października 1995 Przemówienie papieża na forum ONZ poświęcone prawom narodów.
 • 31 maja -10 czerwca 1997 Karol Wojtyła po raz siódmy w ojczyźnie
 • 21-25 stycznia 1998 Uważana za jedną z najważniejszych, pielgrzymka Jana Pawła II na Kubę i spotkanie z dyktatorem Fidelem Castro. Papież zaapelował tam o respektowanie praw człowieka, wolność i sprawiedliwość.
 • 5-17 czerwca 1999 Ósma pielgrzymka papieża do Polski
 • 20-26 marca 2000 Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Jan Paweł II odbywa podróż do Ziemi Świętej: Jordanii, Izraela i Autonomii Palestyńskiej. W Instytucie Yad Vashem składa hołd ofiarom Szoah. Modli się też pod Ścianą Płaczu.
 • 30 kwietnia 2000 Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej.
 • 12-13 maja 2000 Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Fatimie (Portugalia). Zostaje ujawniona trzecia tajemnica fatimska zawierająca zapowiedź zamachu na papieża.
 • 4-9 maja 2001 Podróż Jana Pawła II do Grecji, Syrii i na Maltę. W jej trakcie dochodzi do historycznej wizyty papieża w meczecie Omajjadów w Syrii, świętym miejscu dla muzułmanów.
 • 16 czerwca 2002 Kanonizacja ojca Pio, zmarłego w 1968 roku stygmatyka.
 • 16-19 sierpnia 2002 Jan Paweł II po raz ostatni w ojczyźnie
 • 19 października 2004 Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.
 • 2 lutego 2005 W wyniku powikłań pogrypowych, a jak twierdzi część lekarzy także w następstwie nasilającej się choroby parkinsona 85-letni papież zostaje poddany zabiegowi tracheotomii w rzymskiej klinice Gemelli.
 • 17 marca 2005 W Polsce ukazuje się ostatnia książka papieża „Pamięć i tożsamość”
 • 2 kwietnia 2005 W wigilię ustanowionej przez Jana Pawła II Niedzieli Miłosierdzia Bożego o 21.37 po kilkutygodniowej chorobie Karol Wojtyła powraca do domu Ojca…
 • 1 maja 2011 Papież Benedykt XVI beatyfikuje Jana Pawła II w Rzymie.
 • 27 kwietnia 2014 Papież Franciszek I ogłasza Jana Pawła II świętym – kanonizacja.