BEZPŁATNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

Dbamy o wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dzieci.

Zapewniamy:

 • całkowicie BEZPŁATNĄ naukę
 • naukę zdalną poprzez platformę Office 365
 • ciepłą, przyjazną atmosferę
 • indywidualizację procesu kształcenia
 • II język obcy od klasy czwartej
 • zajęcia sportowe w hali i na basenie
 • robotykę
 • zajęcia taneczne
 • indywidualną naukę gry na instrumencie (np. pianino, gitara)
 • koła rozwijające zainteresowania: sportowe, teatralne, plastyczne, przyrodnicze, naukowe
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, terapii pedagogicznej, zajęcia z oligofrenopedagogiem
 • oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 – 6 lat w godzinach 6.30 – 16.00
 • nieodpłatny dowóz uczniów
 • catering

Zapraszamy do kontaktu!

tel. 512 328 877

Adres

Kadłub 91

98 – 300 Wieluń