19 grudnia 2016 roku odbyła się Wigilia szkolna, w której uczestniczyła cała wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli. Po uroczystej Mszy św. dzieci przedstawiły w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Kadłubie jasełka, przygotowane pod kierunkiem p. Ewy Dąbek. Po przedstawieniu wszyscy przeszli do budynku szkoły, by złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem i wspólnie kolędować.
0

You may also like

Życzenia
Szkoła pamięta…
Wytyczne
Wytyczne

Sekretariat