11 stycznia 2023 r. odbyła się wycieczka do Wielunia związana z edukacją regionalną w naszej szkole. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV ‒ VIII.

Pierwszym miejscem, do którego się udaliśmy, był kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Nasza pani od historii Magdalena Jackson-Cole opowiedziała nam wiele ciekawych rzeczy. Szczególnym przedmiotem kultu jest w wieluńskiej kolegiacie obraz Matki Bożej Pocieszenia. Został on koronowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyłę w 1971 r. W gotyckich oknach podziwialiśmy witraże przedstawiające legendę o powstaniu miasta oraz sceny z życia zakonników. Mieliśmy okazję także zobaczyć dawne narzędzie kary – kunę.

Następnie zwiedziliśmy Bramę Kaliską, mury miasta i inne baszty. Dowiedzieliśmy się, że na placu głównym w Wieluniu znajdowały się murowany ratusz z zegarem, kilkunastumetrowa wieża obserwacyjna oraz studnia. Przy ul. Królewskiej (dawniej Grodzkiej ) znajdują się relikty kolegiaty pw. Michała Archanioła, którą Niemcy całkowicie zburzyli w 1940 r. Znajduje się tam obelisk upamiętniający 1200 mieszkańców Wielunia zamordowanych przez hitlerowców w pierwszym dniu wojny.

Bardzo miło wspominamy warsztaty w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, prowadzone przez kierownika działu etnograficznego, Tomasza Spychałę. Dowiedzieliśmy się, jak żyli chłopi 200 lat temu. Poznaliśmy wnętrze oraz wyposażenie dawnej chłopskiej chaty. Wszyscy wyszliśmy z muzeum z pomalowaną przez siebie filiżanką.

Zmierzając do II LO w Wieluniu, zatrzymaliśmy się przy ul. Sienkiewicza, gdzie przed II wojną światową stała synagoga, a obecnie znajduje się w jej miejscu obelisk, upamiętniający pomordowaną ludność narodowości żydowskiej.

Ciekawym miejscem wartym zwiedzenia okazała się Izba Pamięci w II LO w Wieluniu. Wieluń jako pierwszy został zbombardowany 1 września 1939 r. o godzinie 4:40. Obejrzeliśmy film o pierwszym dniu wojny, wysłuchaliśmy prelekcji nauczyciela historii Adama Bednarza oraz mogliśmy zobaczyć zachowane zdjęcia Wielunia sprzed wojny i okresu okupacji.

Na koniec wycieczki poszliśmy do kina na film o niepełnosprawnym chłopcu pt.: „Mecz o wszystko”.

0

You may also like

Wycieczka do Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie
Wycieczka do Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie
Wycieczka do teatru i do parku nauki i rozrywki

Sekretariat