12 października 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Kadłubie przeżywała uroczystość rozpoczynającą 20. rok istnienia szkoły i poświęcenia Tablicy upamiętniającej Polaków pomordowanych w 1940 r. w Katyniu przez NKWD oraz Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP i ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010 r.
Uroczystość zgromadziła wielu gości. Przybyli Ks. Bp. Andrzej Przybylski, Ks. Prałat Stanisław Gancarek, Ks. Kan. Marian Kozłowski, Poseł na Sejm RP – Pan Piotr Polak, Burmistrz Wielunia – Pan Paweł Okrasa, Prezes SPSK – Pani Maria Chodkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Wieluń – Pan Piotr Radowski, Radny Powiatu Wieluńskiego – Pan Wojciech Zając, wizytator Delegatury Sieradz KO w Łodzi – Pani Marzena Kowalska, Wiceprezes ZO OSP Andrzej Szczepański, Sołtys Popowic – Ryszard Nowak, Sołtys Kadłuba – Andrzej Kos, Dyrektorzy szkół – Jolanta Ustyniak – SP w Gaszynie; Magdalena Pietrzak – PSP SPSK w Bieńcu, Piotr Makos – PSP SPSK w Strugach, Małgorzata Irach – Wicedyrektor PSP SPSK w Wierzbiu, Monika Krzemińska – Wicedyrektor Zespołu Szkół SPSK w Wieluniu, Pan Marek Kluska – przedstawiciel Komitetu na rzecz obrony szkoły w Kadłubie, rodzice i dziadkowie uczniów, mieszkańcy parafii Kadłub. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Andrzeja Przybylskiego, który podczas homilii podkreślił, że uroczystość szkoły wpisuje się w większe jubileusze: 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 40–lecia wyboru Jana Pawła II na Papieża. Przypomniał też, że wolność zaczyna się w sercu człowieka. Od wolności i pokoju serca osoby zależy wolność i jedność w rodzinie, szkole, ojczyźnie. Tym, co niszczy wolność, jest szatan i grzech. Jedynym źródłem wolności i radości serca jest Chrystus. Dlatego dobrze, że najpierw okazujemy wdzięczność Panu Bogu za niepodległość Ojczyzny i dwadzieścia lat szkoły. Podczas Eucharystii uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą p. Katarzyną Sójką złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do budynku szkoły, gdzie Pan Piotr Polak – Poseł na SEJM RP, Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia i Pani Maria Chodkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wspólnie dokonali odsłonięcia Tablicy pamięci z ziemią katyńską i smoleńską, wyrzeźbionej przez p. Grzegorza Kołaczka z Wielunia. Ks. Biskup i Ks. Prałat Stanisław Gancarek – Prezes SPSK w 1999 r. gdy powstawała szkoła – dokonali poświęcenia tablicy. Wspólne odśpiewanie wszystkich zwrotek Hymnu poruszyło serca obecnych. Jeszcze większe wzruszenie wzbudziła podróż przez historię Polski, w którą zabrali nas uczniowie w przedstawieniu pt. „Drogi wolności”, przygotowanym pod kierunkiem p. Magdaleny Kałwak. Uroczystość zamieniła się w wielki hołd oddany bohaterom Ojczyzny: Ojcom Konstytucji 3 Maja, uczestnikom walk powstańczych, Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i polskim legionom, żołnierzom pomordowanym w Katyniu, Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i uczestnikom lotu do Katynia w 2010 r. By zakończyć wezwaniem Patrona szkoły św. Jana Pawła II: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. Historię szkoły przedstawił p. Jarosław Petrowicz. W trakcie uroczystości goście zostali zaproszeni do wzięcia udziału w głosowaniu na najciekawszą „Pamiątkę dla Niepodległej”. Każda rodzina szkolna mogła przynieść jedną rzecz, która kojarzy się im ze stuletnią historią Ojczyzny. Najwięcej głosów zdobyła legitymacja Stowarzyszenia Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę. Nagrodą dla uczniów jest wycieczka szkolna. Oprócz zwycięskiego eksponatu na wystawie znalazły się pamiątki żołnierzy: modlitewnik dziadka Ignacego z modlitwami żołnierzy na wojnie, śpiewnik dziadka Stanisława z książeczką i legitymacją wzorowego żołnierza, medale i odznaczenia wojskowe oraz przedmioty codziennego użytku: sierpy, młynek do pieprzu, świecznik, książki, pieniądze i oczywiście zdjęcia rodzinne. I tak jak w piosence „bo moje miasto, bo moja wioska to Polska!” uczniowie doświadczyli, że dzieje Ojczyzny, szkoły są nierozerwalnie związane z historią ich bliskich. Przemówienia gości pozwoliły obecnym „dotknąć historii”. Pan Poseł gratulując szkole, wspomniał tragiczne wydarzenia pod Smoleńskiem i swoją obecność 10.04.2010 r. w Katyniu. Pan Burmistrz podziękował za patriotyczne wychowanie i współtworzenie kultury. Pani Prezes SPSK, wręczając p. Burmistrzowi Pawłowi Okrasie i Ks. Proboszczowi Marianowi Kozłowskiemu podziękowania za troskę i wspólne budowanie środowiska szkoły, wskazała na dwudziestoletnią owocną współpracę Kościoła i Gminy ze szkołą. Podzieliła się też świadectwem z pielgrzymki do Katynia i Smoleńska, która stała się źródłem zaistnienia tablic pamięci w 34 szkołach SPSK. Natomiast Ks. Stanisław Gancarek podziękował środowisku za determinację w utrzymaniu szkoły w Kadłubie, którą mieszkańcy wykazali w 1999 r. Podkreślił, że ta postawa troski o wspólne dobro, jakim jest szkoła, nie tylko zaowocowała szkołą katolicką w Kadłubie ale również wskazała nowe kierunki działania SPSK, które obecnie prowadzi ponad 100 placówek w całej Polsce. Modlitwą ogarnięto tych, którzy 20 lat temu przyczynili się do utworzenia szkoły: śp. Pana Henryka Łuczaka i śp. Pana Ryszarda Bartosiewicza. Pani Marzena Kowalska – wizytator Delegatury w Sieradzu KO w Łodzi odczytała list od Pana Grzegorza Wierzchowskiego Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz podzieliła się swoją radością goszczenia w szkole, która była jej pierwszym środowiskiem pracy, z którym wiąże wiele pięknych wspomnień. Głos zabrali również Pan Piotr Radowski – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Wojciech Zając – Radny Powiatu oraz Dyrektorzy szkół SPSK. Uroczystości dopełnił poczęstunek przygotowany przez rodziców, którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Opiekę medialną pełniło Radio ZW. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za obecność i tworzenie wspólnego dobra, jakim jest szkoła oraz zaprosiła do udziału w dalszym świętowaniu dwudziestego roku istnienia szkoły.
Posłuchaj i przeczytaj na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej
0

You may also like

Dzień Ziemi
Rocznica Chrztu Polski
Rocznica Śmierci Jana Pawła II

Sekretariat