Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Błońska

Wychowawcy klas:

 • Grupa 3 – 4 latków – mgr Ewa Biegańska
 • Grupa 5 – 6 latków – mgr Ewelina Pilarska
 • Klasa I – mgr Małgorzata Zawadzka
 • Klasa II – mgr Ewa Dąbek
 • Klasa III – mgr Anna Mazurek
 • Klasa IV – mgr Krzysztof Matyjas
 • Klasa V i VI – dr Jarosław Petrowicz

Nauczyciele i pracownicy szkoły:

 • Beata Błońska – religia
 • Daniela Baranowska – taniec
 • Ewa Biegańska – wychowanie przedszkolne
 • Magdalena Borgul – psycholog
 • Ewa Dąbek – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
 • Joanna Dończyk – język angielski
 • Zofia Gryga – przyroda
 • Barbara Kośna – zajęcia plastyczne
 • Izabela Lamorska – Węgrzyn – zaj. techniczne
 • Maria Łuczak – matematyka
 • Halina Małecka – zajęcia muzyczne
 • Krzysztof Matyjas – wychowanie fizyczne
 • Anna Mazurek – edukacja wczesnoszkolna
 • Patrycja Miśków – nauczyciel wspomagający, wych. przedszkolne
 • Maciej Pawłowski – język niemiecki
 • Jarosław Petrowicz – język polski, zajęcia komputerowe, logopeda
 • Ewelina Pilarska – wychowanie przedszkolne
 • Szymon Urbaniak – historia
 • Ewa Włodarczyk – pomoc nauczyciela przedszkola
 • Małgorzata Zawadzka – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 • Małgorzata Sztandera – woźna