Uczniowie w demokratycznych wyborach wybrali na rok szkolny 2017/2018 swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego w składzie:

Zuzanna Kwaśniewska – przewodnicząca

Karolina Biniecka – zastępca przewodniczącej

Adam Janas – skarbnik

Małgorzata Zawadzka – opiekun