Uczniowie w demokratycznych wyborach wybrali na rok szkolny 2019/2020 swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego w składzie:

Kinga Cebula – przewodnicząca

 Zuzanna Drab i Adam Janas – zastępcy przewodniczącej

 Anna Wolna – opiekun