Uczniowie w demokratycznych wyborach wybrali na rok szkolny 2022/2023 swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego w składzie:

Maja Biedal – przewodnicząca

 Wiktoria Paś – zastępca przewodniczącej

Leszek Janas – skarbnik

 Anna Wolna – opiekun