Oto przesłana z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu prezentacja multimedialna   dla rodziców dotycząca możliwości wykonania diagnozy wyższych funkcji słuchowych dziecka  Neuroflow on-line. Podajemy odnośnik: A oto prezentacja Jak pomóc dziecku w nauce: