BEZPŁATNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

Dbamy o wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dzieci.

Zapewniamy:
 • przyjazny uczniowi proces edukacyjny w bezpiecznym środowisku szkolnym
 • mało liczne klasy
 • nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie z tablicami interaktywnymi
 • bezpłatną naukę języka niemieckiego od czwartej klasy
 • zajęcia sportowe w hali i na basenie
 • bezpłatne zajęcia dla przedszkolaków i starszych uczniów

– z robotyki i programowania

– zajęcia taneczne

– nauka gry na instrumencie (pianino, gitara)

 • rozwijanie zainteresowań poprzez koła: sportowe, teatralne, plastyczne, przyrodnicze, naukowe
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, terapeutyczne z pedagogiem i oligofrenopedagogiem
 • opiekę świetlicy szkolnej
 • bezpłatne zajęcia w oddziale przedszkolnym dla dzieci w wieku 3 – 6 lat w godzinach 6.30 – 16.00
 • nieodpłatny dowóz uczniów do szkoły