Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

W związku z przedłużającym się czasem kwarantanny i nowymi zasadami realizacji pracy zdalnej przez nauczycieli opisanymi w rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. informuję, że będziemy podejmować następujące rozwiązania:

  1. Wdrożenie w życie szkoły usługi office 365 (zwłaszcza narzędzia Teams – do prowadzenia wideolekcji, Outlook – do przesyłania wiadomości, Forms – do tworzenia testów i innych z pakietu office):zalogowanie się na www.portal.office .pl zainstalowanie aplikacji Teams do prowadzenia wideolekcji na komputerze lub smartfonie
  2. Wykorzystywanie w pracy także innych narzędzi, które już się sprawdziły w pracy zdalnej. Men wskazuje różnorodne aplikacje, portale, np. e-podręczniki itp…
  3. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem lekcji – z tym, że lekcja przez komunikator dla klas I-III trwa nie dłużej niż 20 minut, dla klas IV – VIII nie dłużej niż 30 minut.

Pozostały czas lekcji przeznaczony jest na pracę ucznia „poza kamerą”, na odpoczynek i ruch

Ważna uwaga:

Uczniowie powinni być dostępni w godzinach lekcji każdego dnia. Nauczyciele będą się łączyć z dziećmi o tych godzinach.

  1. Obecność ucznia będzie odnotowywana na podstawie udziału w zdalnych lekcjach lub wykonanych później ćwiczeń z danego dnia.
  2. Ocenianie pracy uczniów zgodnie z tym, jak ocenialiśmy wcześniej, ale bez niektórych form sprawdzania, bo nie wszystkie są możliwe w sytuacji, w jakiej jesteśmy. (Każdy nauczyciel ustala, jak będzie oceniał i informuje o zmianach uczniów i rodziców).
  3. Bądźmy spokojni, nie denerwujmy się tą trudną sytuacją, tym, że nie wszystko pójdzie tak, jak planujemy. Internet w tym czasie też słabo działa i nie zawsze uda się, to co chcemy.
  4. Proszę o modlitwę w intencji szkoły, nauczycieli i pracowników, za wszystkie rodziny uczniów i nauczycieli, o zatrzymanie epidemii.

Z wyrazami szacunku

Beata Błońska