ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMICZNYM COVID-19

W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 W PLACÓWKACH STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

 1. Do opieki przedszkolnej mogą być przyjęte wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie posiadają innej możliwości opieki nad dziećmi w godzinach świadczenia pracy. Rodzic składa w placówce oświadczenie o wykonywanej pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci mają następujący rodzice:

    • Pracownicy systemu ochrony zdrowia,

    • Służby mundurowe,

    • Osoby pracujące w handlu,

    • Przedsiębiorstwa działające dla przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

 1. Rodzice składają oświadczenie, że nie chorowali na COVID-19, nie posiadali styczności oraz nie przebywają na kwarantannie.