Szkolna Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

Przewodniczący i skarbnik – pan Łukasz Stasiak.

Zastępcy – pani Dorota Wujec i pan Jarosław Baron.