Szkolna Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Bogusława Mateusiak – Przewodnicząca
Jarosław Baron – Zastępca
Agnieszka Leś – Skarbnik