Szkolną Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 tworzą przewodniczący rad klasowych.

Skarbnikiem jest pani Barbara Przybylska.