HISTORIA SZKOŁY KATOLICKIEJ W KADŁUBIE

 

Szkoła Podstawowa KadłubHistoria szkoły katolickiej w Kadłubie rozpoczyna się w 1999 roku, kiedy to Samorząd Gminy Wieluń podjął trudną decyzję o likwidacji szkoły samorządowej. Mieszkańcy wsi, którzy z ogromnym zaangażowaniem wytrwale bronili swojej szkoły, utworzyli Komitet na Rzecz Utrzymania Szkoły Podstawowej w Kadłubie, którego przewodniczącym został: Henryk Łuczak, radny Gminy Wieluń. Komitet zwrócił się do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie z prośbą o założenie i prowadzenie w Kadłubie szkoły katolickiej. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które powstało 11 listopada 1990 r., jako odpowiedź na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II „ku nowej Ewangelizacji” prowadziło dotychczas szkoły w miastach. Wierni charyzmatowi Stowarzyszenia, które można zawrzeć w słowach „kształcimy, aby wychowywać” Prezes Stowarzyszenia Ks. Stanisław Gancarek wraz z Zarządem wyrazili zgodę na założenie pierwszej wiejskiej szkoły katolickiej. W ten sposób 1 września 1999 roku powstała Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kadłubie. Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Leszek Charko, pełnił tę funkcję przez dwa lata. Od 1 września 2001 r. funkcję dyrektora sprawuje p. Beata Błońska. Od samego początku istnienia szkoły rodzice bardzo chętnie włączyli się w jej działalność. Ich zaangażowanie i wsparcie dla szkoły zostało nagrodzone Złotą Tarczą dla Rady Rodziców – najwyższym odznaczeniem SPSK, które otrzymali 8 grudnia 2000 roku. 28 września 2009 r. miała miejsce uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru szkoły. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nadał placówce imię Jana Pawła II. Podczas uroczystej Eucharystii J. E. Ks. Abp dr Stanisław Nowak poświęcił Sztandar Szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców i licznych sponsorów. Podczas uroczystości została również poświęcona tablica pamiątkowa z wezwaniem Patrona szkoły:

papiez Jan Paweł II„ Bądźcie świadkami Bożej miłości, siewcami nadziei i budowniczymi pokoju. Błogosławię was z całego serca w imię Pańskie”. Jan Paweł II – Papież Na chwałę Boga i Najświętszej Maryi Panny oraz pamięci Jana Pawła II – Papieża Syna Polskiej Ziemi.

W uroczystości brali udział liczni goście, przedstawiciele Kościoła, Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatury w Sieradzu, Radnych Gminy Wieluń, organu prowadzącego, zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół samorządowych i prowadzonych przez SPSK, dyrektorzy i nauczyciele szkoły samorządowej w Kadłubie oraz mieszkańcy wsi Kadłub. W swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoła troszczy się o integralny rozwój każdej osoby, indywidualny kontakt z wychowankiem, budowanie wspólnoty szkolnej opartej na zasadach Ewangelii oraz wspieranie rodziców w trudzie wychowania. Od 2011 r. wspólnota szkolna włączyła się w akcję „Adopcja Serca”, której celem jest wspieranie edukacji chłopca z Kenii – Barona Mutugi. Współpracujemy też z Mniszkami Klaryskami od Wieczystej Adoracji z Elbląga, które nieustannie modlą się za naszą wspólnotę szkolną. Realizujemy liczne projekty edukacyjne, korzystamy z nowoczesnej bazy dydaktycznej: szkoła posiada pracownię komputerową, tablice interaktywne, dobrze wyposażoną bibliotekę, nowoczesne pomoce szkolne i przedszkolne. Uczniowie mogą uczestniczyć w szerokiej gamie zajęć dodatkowych (komputerowych, sportowych, filmowych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych itp.). Szkoła oferuje naukę dwóch języków: angielskiego i niemieckiego; naukę pływania oraz taniec oraz zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w Gimnazjum Katolickim w Wieluniu. Placówka zapewnia też dowóz autobusem szkolnym uczniów z miejscowości odległych od Kadłuba.